Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool verricht praktijkgericht en artistiek onderzoek binnen een groot en divers aantal studiegebieden in haar vier departementen en twee Schools of Arts: Gezondheid en Welzijn, Onderwijs en Training, Wetenschap en Techniek, Management en Communicatie, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. AP of Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, staat ook voor Antwerpen en Provincie, Artistiek en Professioneel, Ambitieus en Passioneel.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de AP Hogeschool onderhoudt een nauwe relatie met het werkveld. Probleemstellingen komen veelal voort uit vragen en behoeften die leven bij bedrijven, bij overheidsinstellingen en bij organisaties uit onder meer de (para)medische, sociale of culturele sector. Tegelijk kan het onderzoek, vanuit de in de hogeschool ontwikkelde expertise, het werkveld attenderen op (te) weinig onderkende problemen en uitdagingen. De AP Hogeschool slaat de brug tussen de theoretische kennis die de universiteiten ontwikkelen via fundamenteel onderzoek en de praktische toepassingen in het werkveld, door constant de vertaalslag te maken van theoretische naar toepasbare kennis.

Expertise
  • Biotechnologie
  • ICT
  • Milieu en energie
  • Textiel en mode
  • Chemie en kunststoffen
  • Elektronica
  • Automobiel, transport en logistiek
  • Zorg
  • Automatisatie en robotica
  • Creativiteit
Ga terug naar het overzicht