Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel werkt vanuit haar expertise dagelijks samen met bedrijven, overheden en werkveldpartners. Zowel via de uitvoering van contractonderzoek, als via de participatie in innovatietrajecten en verschillende subsidieprojecten werkt zij mee aan de realisatie van onze innovatieve kenniseconomie.

Erasmushogeschool Brussel

Het onderzoek en de dienstverlening aan de Erasmushogeschool zijn van praktijkgerichte aard en trachten een pasklaar antwoord te bieden op actuele, maatschappelijke, economische en/of culturele opportuniteiten of noden uit het werkveld. De samenwerking met partners gebeurt vanuit één of meerdere kenniscentra die verbonden zijn aan een departement of een opleiding. In de kenniscentra zijn telkens een aantal onderzoekers actief die verschillende projecten uitvoeren, al dan niet in multidisciplinair verband. Met elk project wordt een meerwaarde gerealiseerd voor het onderwijs via participatie van studenten en/of de doorstroom van resultaten en verwezenlijkingen naar de opleidingsprogramma’s. Een overzicht van de verschillende kenniscentra kan gevonden worden via volgende link: http://www.erasmushogeschool.be/onderzoek-en-dienstverlening/kenniscentra

Expertise
  • Biotechnologie
  • Voeding
  • ICT
  • Milieu en energie
  • Design en modelling
  • Elektronica
  • Zorg
  • Creativiteit
Ga terug naar het overzicht