HoGent

De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen.

HoGent

De HoGent: een maatschappelijk geëngageerde organisatie De HoGent is actief in studentgecentreerd onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de kunsten. Haar medewerkers zijn expert in hun vakgebied en treden op als connectoren tussen onderwijs, onderzoek, professionele partners en academische partners. De HoGent is regionaal verankerd en internationaal georiënteerd. Ze ziet het stimuleren van ondernemingszin als een basisopdracht en koestert creativiteit, doorzettingsvermogen en leergierigheid als kernwaarden. De HoGent heeft continu aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en integreert systematisch economische, sociale en milieuoverwegingen in haar activiteiten. Haar ondernemende medewerkers en afgestudeerden creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven. In een doelmatige en doeltreffende organisatie met boeiende opdrachten krijgen medewerkers en studenten ruimte om zelf te plannen en te timen in een sfeer van vertrouwen en acceptatie. De werking en de investeringen van de HoGent zijn financieel geborgd door een gedetailleerde planning en uitvoering van de (meerjaren)begroting. Haar prestaties worden gemonitord door een gedragen systeem van integrale kwaliteitszorg.

Expertise
 • Landbouw
 • Hout
 • Materialen
 • Biotechnologie
 • Voeding
 • Drukkerijen
 • ICT
 • Milieu en energie
 • Design en modelling
 • Textiel en mode
 • Chemie en kunststoffen
 • Elektronica
 • Zorg
 • Financiering
 • Creativiteit
 • Innovatiestrategie
 • Innovatieve bedrijfsorganisatie
Ga terug naar het overzicht