Innovatief Bedrijfsnetwerk Composieten

De finaliteit van het IBN Composieten en dus de resulterende impact is het creëren van een dynamiek die leidt tot het verder ontwikkelen van de composietindustrie in Vlaanderen (groei in omzet en tewerkstelling) door het identificeren en samenbrengen van bedrijven uit waardeketens waar composietmaterialen door hun eigenschappen enorme opportuniteiten en meerwaarde bieden.

Innovatief Bedrijfsnetwerk Composieten
Strategische doelstelling Er zijn tal van uitdagingen op technologisch en milieutechnisch vlak waar de Vlaamse bedrijven in de sector van de composieten mee worstelen en dit heeft voornamelijk te maken met de complexe processing van zowel de grondstoffen als de eigenschappen van het materiaal zelf in de verwerkings- en afvalfase. Daarnaast kampt deze relatief jonge technologie ook met diverse issues op het vlak van opleiding en wetgeving. Om de uitdagingen aan te pakken is er een grote nood aan samenwerking tussen de diverse spelers in de waardeketens van producten uit composietmateriaal. De finaliteit van het IBN Composieten en dus de resulterende impact is het creëren van een dynamiek die leidt tot het verder ontwikkelen van de composietindustrie in Vlaanderen (groei in omzet en tewerkstelling) door het identificeren en samenbrengen van bedrijven uit waardeketens waar composietmaterialen door hun eigenschappen enorme opportuniteiten en meerwaarde bieden. Om deze impact te realiseren worden volgende strategische doelstellingen nagestreefd: 1. Het in coöperatief en/of collectief verband vergroten van het innovatievermogen van bedrijven 2. Het in coöperatief en/of collectief verband versnellen van het implementeren van nieuwe of vernieuwde producten of processen 3. Het verhogen van de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid van de composietindustrie Strategieën en activiteiten De voornaamste strategieën die moeten leiden tot het realiseren van de strategische doelstellingen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe of vernieuwde producten en processen, het ontwikkelen van een specifieke opleidingscyclus en het ontsluiten van nieuwe binnen- en buitenlandse kennisbases en markten. De activiteiten die hiervoor gebruikt zullen worden zijn divers: brainstormsessies, netwerkevents, marktbevragingen, trendwatch, marktverkenningen en haalbaarheidsstudies vormen de belangrijkste hiervan. Hierbij is het de rol van de clusterorganisatie om bedrijven te ondersteunen, begeleiden, samen te brengen en op te volgen. Verwachte resultaten en competitiviteitsverhoging Het is de bedoeling om in het IBN een zo goed mogelijk vertegenwoordiging te hebben van enkele typische waardeketens en met deze kern vanuit de noden van de OEM (vanuit de markt) een aantal cases te definiëren en deze uit te werken. Er worden van daaruit deelclusters gevormd die elk op zich een zeer concrete doelstelling hebben en als deelconsortium verder in de tijd worden uitgebouwd met nieuwe bedrijven en kennisinstellingen. De gemeenschappelijke uitdagingen worden vanuit de stuurgroep aangepakt. Door de krachten te bundelen in één bedrijvennetwerk wordt verzekerd dat: • gelijklopende noden en opportuniteiten van deelclusters kunnen geïdentificeerd worden en gezamenlijk worden aangepakt • er in groep contacten worden gelegd met gelijkaardige organisaties in het buitenland. Het is intussen duidelijk dat in de buurlanden gelijkaardige initiatieven worden genomen. Wil men internationale samenwerking bereiken dan is het noodzakelijk om als een geheel naar buiten te komen • er voldoende kritische massa gecreëerd wordt en de overhead beperkt blijft Dit alles moet ertoe leiden dat de OEMs binnen deelclusters meer omzet halen door verbeterde bestaande producten en/of markten of nieuwe business (new to us/new to market). Hun toeleveranciers of verwerkers uit de deelcluster gaan hierbij uiteraard ook hun aandeel in de keten verzilveren. Naast verruimen van de omzet van de bestaande spelers is het zeer waarschijnlijk dat nieuwe bedrijvigheid ontstaat in het samenwerkingsverband (combineren van competenties).

Expertise
  • Materialen
  • Chemie en kunststoffen
  • Internationalisatie
  • Innovatiestrategie
Ga terug naar het overzicht