Innovatiesteunpunt

Het Innovatiesteunpunt is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden van land- en tuinbouwondernemers en groepen plattelandsbewoners bij het inslaan van een nieuwe richting voor hun bedrijf of dorp.

Innovatiesteunpunt

We zijn actief op drie terreinen: technische ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling en plattelandsontwikkeling. Daarbij focussen we ons op een toekomstgerichte, duurzame land- en tuinbouw en op een leefbaar en dynamisch platteland. Ons team van een twintigtal innovatieconsulenten informeert en inspireert over nieuwe kansen en uitdagingen, én ondersteunt bij de ontwikkeling en uitrol van concrete innovatieprojecten. Als innovatiemakelaar begeleidt het Innovatiesteunpunt vaak een traject van start tot finish, in sommige gevallen zorgen wij voor een tweede mening of een concreet antwoord op een specifieke vraag. Naast advies en begeleiding biedt het Innovatiesteunpunt ook vorming rond innoverende thema's aan. Deze vorming is actiegericht. Het is meestal een combinatie van informatie, praktijkbezoeken en onderlinge uitwisseling. We voeren permanent een dertigtal Europees, Vlaams of provinciaal gefinancierde pilootprojecten uit. In deze projecten slaan we de brug tussen onderzoekers, land- en tuinbouwers, plattelandsbewoners en andere partners om toekomstgerichte innovatie op gang te brengen. We stimuleren mensen om ‘out of the box’ te denken, met vernieuwende oplossingen te experimenteren, om ideeën te toetsen op hun haalbaarheid én om de goede voorbeelden te demonstreren aan andere geïnteresseerden. Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.

Expertise
  • Landbouw
Ga terug naar het overzicht