Platform Power to Gas (IBN, vertegenwoordigd door WaterstofNet vzw)

Platform Power to Gas is een pas opgericht Innovatief bedrijfsnetwerk dat een 20-tal Vlaamse bedrijven clustert rond het thema van omzetting van hernieuwbare energie naar waterstof.

Platform Power to Gas  (IBN, vertegenwoordigd door WaterstofNet vzw)

"Power-to-gas" is de omzetting van hernieuwbare elektriciteit naar waterstof, die daarna voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt of eventueel terug naar elektriciteit kan omgezet worden. Het platform wil door middel van concrete demonstratieprojecten de verschillende valorisatietrajecten van power-to-gas uittesten, om zo de Vlaamse industrie op de kaart te zetten m.b.t. deze beloftevolle technologie. Gezamenlijke definitie en uitvoering van projecten zal leiden tot gemeenschappelijke kennisopbouw alsook de creatie van innovatieve business-modellen en het passende regelgevende kader die nodig zijn om power-to-gas op een rendabele manier te kunnen inpassen in de energiemarkt. De bedrijven in de cluster zijn actief binnen gebieden die complementair zijn in de power-to-gas-keten: productie van hernieuwbare energie (wind, zon), waterstoftechnologie (elektrolyse en compressie), distributie van elektriciteit en gas, gebruik van waterstof (transportsector, chemie). De kracht van het platform is deze verschillende sectoren te laten samenwerken. Deze cluster wordt financieel ondersteund door VLAIO.

Expertise
  • Milieu en energie
Ga terug naar het overzicht