LifeTechValley

LifeTechValley is een community van bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen, beleidsmakers én senioren met als doel innovaties in happy & healthy aging een boost te geven en zo bij te dragen tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle zorg.

LifeTechValley

LifeTechValley zet binnen haar focus rond 'happy aging' strategisch in op de volgende domeinen voor haar toekomstige activiteiten: • Preventie: ‘healthy lifestyle’ en welzijn • Zorgtechnologie voor gepersonaliseerde zorg (medische innovatie, IT & communicatie) • (Zorg)toerisme • Beleidsondersteunend: vermaatschappelijking van de zorg/community care Eén van de belangrijke aspecten binnen LifeTechVally is de proeftuin. De core business van de proeftuin is (opstartende) bedrijven en (zorg)organisaties te ondersteunen om te co-creëren met eindgebruikers. CareVille heeft een panel opgebouwd van 250 ouderen en 860 zorgverleners. Daarenboven is de volledige zorgketen aanwezig binnen het CareVille netwerk: thuiszorg, thuisverpleging, huisartsen, apothekers, residentiële zorg, ziekenhuizen. En worden ook kennisinstellingen en overheid betrokken bij de innovaties die ontwikkeld worden binnen CareVille CareVille creëert dus een interactieve real-life testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die een innovatief antwoord willen bieden op huidige en toekomstige noden van gebruikers van zorg. Innovaties, getest door toekomstige gebruikers en aangepast en verfijnd aan de noden van de gebruikers, zullen gemakkelijker geïmplementeerd worden.

Expertise
  • Zorg
  • Innovatiestrategie
Ga terug naar het overzicht