Odisee

Odisee is een hogeschool met 28 professionele bacheloropleidingen, 11.000 studenten, gespreid over campussen in Aalst, Gent, Sint-Niklaas en Brussel. Onze opleidingen werken op diverse manieren samen met bedrijven. Vragen kunnen opgepikt worden voor studentenprojecten, bachelorproeven, maar ook via onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Meer info op http://pwo.odisee.be

Odisee

Om innovatie in nog meer KMO’s vlotter ingang te doen vinden, stelt Odisee zijn praktijkgerichte kennis en expertise ter beschikking van alle Vlaamse KMO’s via een laagdrempelige dienstverlening (LED). Dit is mogelijk dankzij de steun van Europese (EFRO) en Vlaamse (Hermesfonds) middelen.

Duurzame Interne Logistieke Innovatie (DILI): De LED DILI focust op vragen van KMO’s rond interne logistieke innovatie en duurzaamheid en zoekt samen met u naar oplossingen: bijvoorbeeld rond track&trace, reverse logistics, interne transportsystemen, het aansturen van interne goederenstroom (handling, picking, opslag), pallets, afvalverwerking, optimalisatie van verpakkingen voor betere belading van pallets, etc. met een focus op verbetering en kostenreductie. De hogeschool heeft hierrond een aanzienlijke kennis in huis die de LED DILI kan delen met KMO’s. We verliezen daarbij duurzaamheidsaspecten en logistieke innovaties niet uit het oog. (bart.henssen@odisee.be)

Heeft uw bedrijf nood aan advies omtrent duurzaam bouwen? De evolutie op vlak duurzaam bouwen is razendsnel en leidt tot nieuwe materialen en uitvoeringsmethoden. Het LED Duurzaam Bouwen (Onderzoekskern DUBiT), geeft u gratis eerstelijnsadvies op al uw vragen omtrent duurzaam bouwen in de praktijk. Zo willen wij o.a. aannemers, architecten en producenten ondersteunen door nieuwe inzichten en theorieën te helpen vertalen naar een praktische oplossing voor concrete probleemstellingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Welke maatregelen kan ik nemen om energieverliezen te beperken?
  • Hoe komt het dat er vocht en/of schimmels optreden na renovatiewerken?
  • Welke duurzame energiebronnen kan ik aanwenden?
  • Kan ik hemelwater gebruiken voordat het in de rioleringen terecht komt?
  • Luchtdicht bouwen en luchtdicht renoveren, hoe doe ik dat?
(stijn.vandermeersch@odisee.be)

Om de energievraag te kunnen blijven beheersen is het noodzakelijk het energieverbruik in kaart te brengen, te analyseren en te bewaken . Met tot 20 mobiele meeteenheden kunnen we simultaan het water-, gas– en elektriciteitsverbruik en temperatuur registreren op verschillende locaties in een bedrijf of site, zonder in te grijpen in de (elektrische) installati, met een minimale installatietijd. De data van de mobiele meeteenheden wordt via een 3G-netwerk doorgestuurd naar een externe database. Dit garandeert een realtime opvolging van de meetcampagne. De verwerking van de data gebeurt in samenspraak met het bedrijf, waarbij de nadruk wordt gelegd op het opstellen van een energiebalans, het definiëren van mogelijk besparingspotentieel en het evalueren en valideren van de geïmplementeerde energiebesparende maatregelen In ons lopend onderzoek zoeken we naar manieren die automatische profiellastbewaking mogelijk maakt. Meldingen worden gegenereerd wanneer het energieverbruik afwijkt van het “normale” energieverbruik of langzamerhand aan het stijgen is. Aan de hand van historische data en de procesparameters wordt een voorspelling gemaakt van het huidige verbruik. Deze waarde wordt vergeleken met het gemeten verbruik. Op basis van die vergelijking kan beoordeeld worden of de energie-efficiëntie van de bewaakte installatie of machine optimaal is. (liesbet.butaye@odisee.be)

Expertise
  • ICT
  • Bouw
  • Milieu en energie
  • Automobiel, transport en logistiek
  • Innovatiestrategie
Ga terug naar het overzicht