Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Limburg / Logistiek Platform Limburg

Het Logistiek Platform Limburg (LPL) is de centrale actor voor de versterking van de logistieke sector in Limburg. Via resultaatgerichte acties en projecten op het vlak van kennisopbouw/kennisdeling, innovatie, ruimte & infrastructuur en acquisitie streeft het LPL ernaar om de concurrentiepositie van de Limburgse bedrijven op het vlak van logistiek te verbeteren en om de aantrekkelijkheid van Limburg als ideale vestigingsplaats voor logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde te verhogen. De dagelijkse werking van het LPL is ondergebracht bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg.

Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Limburg / Logistiek Platform Limburg

Het LPL biedt alle Limburgse bedrijven ondersteuning bij het optimaliseren en/of innoveren van hun logistieke processen. Om de behoeften van deze Limburgse bedrijven nog beter te kennen wordt er momenteel een intensieve marktverkenning uitgevoerd in de vorm van een individuele en gedetailleerde screening. Tot heden werden er meer dan 300 bedrijven bezocht en tientallen projectopportuniteiten gedetecteerd in verschillende domeinen: logistieke ICT, warehouse-inrichting en -organisatie, transportanalyses, risico-analyse, enz. Hiervan werden inmiddels meer dan 80 projectopportuniteiten geconcretiseerd en verder uitgewerkt in de vorm van bilaterale dienstverleningsovereenkomsten met logistieke experten, in gesubsidieerde innovatietrajecten op maat van één welbepaald bedrijf of in collectieve onderzoeksvragen waarvoor gepaste subsidiëring werd gezocht. Worstelt uw bedrijf met een logistiek vraagstuk? Zijn er plannen om te investeren, optimaliseren en/of innoveren op het vlak van logistiek? Heeft u een innovatief idee m.b.t. logistiek dat u graag in samenwerking met andere bedrijven wil uitwerken? Laat het ons weten en dan zoeken we samen naar de beste oplossing voor uw bedrijf!

Expertise
  • Automobiel, transport en logistiek
Ga terug naar het overzicht