Transformatie Bouw Limburg

Transformatie Bouw Limburg wil bouwbedrijven slimmer laten samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit. Met Transformatie Bouw Limburg ondersteunt Confederatie Bouw Limburg de ondernemers op alle vlakken om zo de bouw uit te bouwen tot een sterke (efficiënt), toekomstgerichte (innovatie) en duurzame (milieu en energie) sector.

Transformatie Bouw Limburg

Met dit ambitieus traject tilt Confederatie Bouw Limburg in samenwerking met Innovatiecentrum Limburg de innovatie in de bouwsector op een hoger niveau. Transformatie Bouw Limburg legt de focus op cruciale hefbomen voor de toekomstige ontwikkeling van de bouw. Het gaat om innovatieve bouwtechnieken, innovaties op niveau van energie-efficiëntie … maar ook om bedrijven van de toekomst: flankerende maatregelen inzake managementtechnieken, eigentijds ondernemerschap, ketensamenwerking en open innovatie. BIM, Ketensamenwerking, LeaRn Management, Life Cycle Cost, Sociaal innoveren, Universal Design, HVAC 2020, werf van de toekomst, drones …

Expertise
  • Bouw
  • Milieu en energie
Ga terug naar het overzicht