VKC/Centexbel

Onderzoek – testing – dienstverlening - opleidingen voor de textiel- en kunststofindustrie

VKC/Centexbel

Centexbel en VKC-Centexbel ondersteunen de textielproducenten en kunststofverwerkers bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe materialen, innovatieve producten en technologische processen. De O&O activiteiten van Centexbel en VKC-Centexbel vinden plaats in drie technologische domeinen waarbij veel aandacht uitgaat naar de duurzaamheid en milieu-impact van materialen en processen:  gezondheid, veiligheid en bescherming  functionele thermoplastische textielmaterialen  functionaliseren van textiel & oppervlaktemodificatie Centexbel en VKC-Centexbel voeren een breed gamma fysische, chemische, microbiologische en brandtesten uit op textiel (van vezel tot eindproduct) en kunststoffen. De laboratoria van Centexbel zijn gecertificeerd volgens ISO 17025 (BELAC) en erkend door verschillende nationale en internationale organisaties en overheden. Centexbel en VKC-Centexbel investeren voortdurend in nieuwe laboratoriumapparatuur en in verschillende semi-industriële pilootlijnen. Deze lijnen staan ter beschikking van de industrie en de eigen onderzoeksprojecten. Op deze semi-industriële lijnen worden prototypes en monsters aangemaakt die in de laboratoria getest worden alvorens ze op industriële schaal te produceren. De diensten van Centexbel en VKC-Centexbel bestaan o.a. uit technologisch advies, professionele opleiding, octrooionderzoek, onafhankelijke productcertificatie en normalisering.

Expertise
  • Materialen
  • Milieu en energie
  • Textiel en mode
  • Chemie en kunststoffen
  • Intellectuele eigendom
  • Innovatiestrategie
  • Innovatieve bedrijfsorganisatie
Ga terug naar het overzicht