Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair actief voor de integrale waterketen. Het initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis. Gezien het grote strategische, industriële en maatschappelijk belang van water in Vlaanderen en om versnippering in het waterbeheer tegen te gaan, werken ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersector samen in het Vlaams Kenniscentrum Water. De in het verleden geleverde inspanningen en wateroplossingen die door alle betrokken partijen zijn bereikt, zijn voor Vlakwa een absolute meerwaarde.

Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

Het Vlaams Kenniscentrum Water wil bijdragen aan de vergroening van de Vlaamse economie en de socio-economische ontwikkeling van Vlaanderen bevorderen; * Door vraaggedreven, innovatieve oplossingen voor duurzaam gebruik en hergebruik van water aan te reiken * Het valorisatietraject te versnellen En dit alles op basis van netwerking en multistakeholder-samenwerking. Vlakwa is een onafhankelijke afdeling binnen VITO, Vlaamse onderzoeksorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling.

Expertise
  • Milieu en energie
  • Chemie en kunststoffen
  • Innovatiestrategie
Ga terug naar het overzicht