Van octrooiinkomsten naar vrijgestelde innovatieinkomstenVoor Vlaamse innovatieve ondernemingen was er tot voor kort een interessant fiscaal gunstregime (de aftrek van octrooi-inkomsten) dat bedrijven toeliet om 80% van hun octrooi-inkomsten af te trekken van hun belastbare grondslag. Helaas is deze Belgische maatregel (net als die in een aantal andere Europese landen) sinds 1 juli 2016 afgeschaft nav de aanbevelingen van het OESO mbt het BEPS actieplan. Er wordt wel een overgangsperiode voorzien van 5 jaar waarin ondernemingen de aftrek wel nog kunnen toepassen op inkomsten van octrooien van vóór die datum.
Lees snel verder of loop even langs op de stand van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (eiland Banatu - business) of bij Arnold & Siedsma (eiland Obocemu - bouw, milieu, energie)

Uiteraard wil de Belgische regering dit gunstregime niet zomaar laten schieten. Er wordt hard gewerkt om de oude maatregel te vervangen door een nieuw, aangepast regime dat door de OESO aanvaard wordt. Er is nog niets definitief, maar er circuleren wel al wat interessante wijzigingen. We lijsten een aantal belangrijke hieronder even op (uiteraard onder voorbehoud).

Naast octrooi-inkomsten zouden ook andere innovatie inkomsten in aanmerking komen voor aftrek. Waarbij we in eerste instantie kijken naar kwekersrecht, auteursrecht en vooral software. Deze aanpassing zou een tegemoetkoming zijn aan de groeiende ICT sector die niet altijd een beroep kunnen doen op octrooibescherming en dus in mindere mate konden genieten van het oude systeem.
De effectieve inkomsten zouden ook breder gaan dan (inbegrepen) royalties en bvb ook schadevergoedingen en verkoop van IE kunnen omvatten.
Je zou ook sneller van het voordeel kunnen genieten in geval van octrooien nl. vanaf de indiendatum ipv vanaf de verleningsdatum.
De aftrek zou enkel gelden voor inkomsten uit IE waarbij de O&O activiteit werd ondernomen in het land zelf waar de inkomsten worden gegenereerd. Je zal als onderneming een link moeten aantonen tussen de uitgaven gemaakt voor verwezenlijken van het IE (onderzoek & ontwikkeling), de gebruikte assets en de resulterende inkomsten. Zo wil men verhinderen dat multinationale ondernemingen hun inkomsten uit IE versluizen naar het land met het meest gunstige fiscale regime.
Te hoge aftrek in het begin van de commercialisatieperiode (wanneer er nog niet veel inkomsten/winsten zijn) zou mogelijk ook overdraagbaar zijn naar latere belastbare tijdperken.

Het nieuwe systeem zal wellicht pas bekend worden en in voege treden vanaf eind oktober. We raden geïnteresseerde ondernemingen dan ook aan om vinger aan de pols te houden bij hun octrooikantoor of IE specialist.

Ga terug naar het overzicht